Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

 

Przyjmowanie zleceń w siedzibie firmy.

 

Osoby odwiedzające naszą siedzibę proszone są o podanie wyłącznie nr tel. kontaktowego.

Nie notujemy adresu, nazwiska i innych danych.

Wyjątkiem jest sytuacja kiedy klient prosi o odesłanie powierzonych materiałów na wskazany adres.

Wówczas niezbędne jest pozyskanie informacji koniecznych do prawidłowego nadania przesyłki.

 

Zlecenia realizowane metodą wysyłkową (PL, UE).

 

Informacje znajdujące się na przychodzących do nas przesyłkach (adres, imię, nazwisko)

są przechowywane w bezpiecznym (monitorowanym) pomieszczeniu.

Potwierdzenie nadania przesyłki zwrotnej (do klienta) zachowujemy przez 6 miesięcy w miejscu

zabezpieczonym mechanicznie. Po upływie 6 miesięcy dokument nadania jest niszczony.

Dane adresowe znajdujące się na paczkach i listach przesyłanych przez naszych klientów są po wykonaniu

zlecenia odsyłane (wraz z paczką lub kopertą) lub niezwłocznie niszczone.

 

Bezpieczeństwo dotyczące materiałów poddanych cyfryzacji, kopiowaniu, naprawie.

 

Jeśli nie zostanie ustalone inaczej, cyfrowe kopie nagrań, zdjęć, dokumentów przechowujemy na naszych

komputerach przez okres 1 tygodnia od chwili odbioru zlecenia w naszej siedzibie, lub przez 2 tygodnie

jeśli zlecenie jest realizowane wysyłkowo. Komputery są zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.

 

Materiały po cyfryzacji, kopiowaniu, naprawie umieszczane na serwerze.

 

Na życzenie klienta umieszczamy pliki do pobrania na serwerze.

Dostęp do plików ma wyłącznie zleceniodawca. Serwer generuje unikalny link który jest aktywny 24 godziny.

Pliki są automatycznie usuwane z serwera po upływie 24 godzin od ich udostępnienia.

 

Rachunki imienne.

 

Rachunek zawiera imię, nazwisko i adres zleceniodawcy. Rachunki wystawiamy korzystając z programu

online "Fakturownia.pl". Tam znajdują się kopie rachunków wraz z powierzonymi nam danymi.