Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Strona używa plików cokies do celów statystycznych.

Sprawdź do czego służą cokies i jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce.

 

Cennik ogólny

 Monochromatyczny nadruk na płycie z krótkim opisem zawartości  w cenie usługi
 Kolorowy, tematyczny nadruk na płycie z opisem zawartości (CD, DVD, Blu Ray)  od 4zł
 Naprawa i czyszczenie kaset wideo, audio, taśm magnetofonowych  od 10zł
 Obróbka i montaż materiałów audio, wideo, foto  koszt ustalany indywidualnie
 Menu DVD / Blu Ray  od 20zł
 Kopia CD / DVD (nadruk standardowy)  5zł / szt
 Kopia Blu Ray (25 GB, nadruk standardowy)  15zł / szt
 Koszt usług nie ujętych w poniższym cenniku
 ustalamy indywidualnie

 

Przegranie kasety VHS, VHS c, s VHS, Hi 8, Digital 8, Video 8, Mini DV na płytę DVD, BD lub do pliku

 Mini DV SD, Digital 8  13 zł/h - DVD, 12 zł/h - plik
 Mini DV HD  15zł/h - DVD i plik, 25 zł/h - BD
 VHS, s VHS, VHS c, Hi 8, Video 8  14 zł/h - DVD, 18zł/h - plik
 Usuwanie przerw i uszkodzonych fragmentów (cena obejmuje przegranie)  30 zł/h - DVD i plik
 Podział nagrania na sceny (cena obejmuje przegranie i usuwanie przerw)
 35 zł/h - DVD i plik
 Renowacja obrazu i dźwięku (cena obejmuje przegranie i usuwanie przerw)  80 - 200 zł/h - DVD i plik

 

Zapis nagrania wideo na płycie Blu Ray (format AVCHD, Blu Ray, BD-J)

 Cena za 1 GB  80gr + płyta   5zl (25 GB)
 Cena za 1 GB  80gr + płyta 35zł (50 GB)

 

Przegranie na płytę CD nagrań audio z kaset i taśm magnetofonowych

 Bez obróbki  15 zł/h
 Z odszumianiem  20 zł/h
 Z odszumianiem i podziałem na utwory  30 zł/h
 Renowacja, zaawansowana obróbka  od 50 zł/h

 

Skanowanie slajdów, negatywów, zdjęć

 Skanowanie slajdów i negatywów 35 mm  Skan bez oczyszczania
 2000 dpi  70 gr / klatka
 3000 dpi  90 gr / klatka
 6400 dpi  2.25 zł / klatka
 Skanowanie slajdów i negatywów 6x4.5 cm, 6x6 cm, 6x7 cm, 6x8 cm, 6x9 cm  Skan bez oczyszczania
 1200 dpi  1.2 zł / klatka
 2000 dpi  2 zł / klatka
 4000 dpi  4 zł / klatka
 6400 dpi  6.40 zł / klatka
 Skanowanie slajdów i negatywów 9x12 cm, 10x13 cm  Skan bez oczyszczania
 1200 dpi  1.80 zł / klatka
 2000 dpi  3 zł / klatka
 4000 dpi  6 zł / klatka
 6400 dpi  9.80 / klatka
 Skanowanie innych formatów slajdów, negatywów, fotografii, zdjęć RTG, szkła  koszt ustalany indywidualnie
 Skanowanie z funkcją digital ICE (usuwanie kurzu, pyłków, drobnych rys)  + 80 % ceny podst.
 Cyfrowy retusz slajdów, negatywów, zdjęć  od 50 gr / klatka
 Slajdy z szybką (demontaż i montaż szybek)  25 gr / szt
 Fotografie (bez obróbki, 300 dpi, 1 - 50 szt)  1.20 zł / szt
 Fotografie (bez obróbki, 300 dpi, 51 - 200 szt)  1 zł / szt
 Fotografie (bez obróbki, 300 dpi, powyżej 200 szt)  80 gr / szt
 Chemiczne odnawianie slajdów i negatywów  3.5 zł / szt

 

Cyfryzacja filmów 8 mm i super 8mm (tylko metodą skanowania poklatkowego)

 Cena za minutę gotowego filmu  9.5 zł
 Cena za minutę gotowego filmu z cyfrowym retuszem  15 zł

 

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Koszt nie ujętych w cenniku usług ustalamy indywidualnie.